Mọi chi tiết về vấn đề quảng cáo hoặc hỏi han xin liên hệ bằng các thông tin sau đây.

Lưu ý cần biết trước khi gửi liên hệ.

  • Email của bạn phải là email thật để nhận phản hồi lại từ chúng tôi cho bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào vì chúng tôi sẽ phản hồi lại cho bạn thông qua email.
  • Khi bạn gửi tin nhắn cho chúng tôi phần nội dung bạn nên đính kèm URL của bài viết để chúng tôi phản hồi nội dung lại cho bạn nhanh hơn.
  • Khi bạn gửi tin nhắn cho chúng tôi tức là bạn đã đồng ý với những email giới thiệu từ thích viết blog sau này.